Privacyverklaring VIA Ondernemende Vrouwen Midden-Delfland

 

VIA en je privacy

Privacy is belangrijk, niet alleen omdat de AVG dat voorschrijft. Wij van VIA vinden dat onze leden en relaties goed moeten kunnen nagaan wat er met hun gegevens gebeurt. Zoveel mogelijk in gewone-mensen-taal. In onze privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe we met persoonlijke gegevens omgaan, en met welk doel we gegevens verwerken.

VIA zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verstrekken. Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Over VIA Midden-Delfland

VIA Ondernemende Vrouwen Midden-Delfland, handelend onder de naam VIA Midden-Delfland en kortweg ‘VIA’ genoemd, is een vereniging van en voor ondernemende vrouwen die Volop In Actie zijn in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

De vereniging is als volgt te bereiken:

VIA Ondernemende Vrouwen Midden-Delfland (h.o.d.n. VIA Midden-Delfland)

 

Hoe verwerkt en gebruikt VIA persoonsgegevens?

VIA respecteert de privacy van alle leden, belangstellenden, relaties en gebruikers van de website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VIA. Wees je er dus bewust dat VIA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventueel genoemde andere organisaties op de website van VIA.

Van de ondernemers die lid zijn bewaart VIA:

 1. de naam en bedrijfsnaam
 2. volledig adres
 3. telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 4. e-mail adres
 5. oprichtingsdatum
 6. KvK-nummer
 7. URL bedrijfswebsite
 8. Adressen van accounts op Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn (voor zover aanwezig en bekend bij VIA)
 9. Elevator pitch of bio t.b.v. profiel op VIA-website
 10. Profielfoto op VIA-website
 11. Foto’s gemaakt van VIA-leden op bijeenkomsten

 

Van relaties en belangstellenden bewaart VIA:

 1. de naam en bedrijfsnaam
 2. e-mailadres
 3. foto’s gemaakt op bijeenkomsten

 

Waar bewaart VIA gegevens van leden?

 • In MailChimp (e-mail marketing software)
 • Website VIA (alleen naam, bedrijfsnaam met link naar website en pitch of bio)
 • Excel-sheet met ledenlijst, presentielijsten en financiële administratie beschikbaar voor bestuur

 

Hoe beveiligt VIA gegevens van leden, relaties en belangstellenden?

 • Mailchimp, het online marketing programma, is beveiligd met inlognaam en wachtwoord
 • Excel-sheet en foto’s staan in Dropbox, een cloud service beveiligd met inlognaam en wachtwoord

 

Hoe krijgt VIA toestemming voor gebruik van alle gegevens?

 • Nieuwe leden bij inschrijving via website en MailChimp
 • Bestaande leden via bericht MailChimp lancering nieuwe website 2020
 • Belangstellenden bij inschrijving via website, nieuwsbrief en Facebook als belangstellenden (ontvangst nieuwsbrief en uitnodigingen) en aanmelding bijeenkomsten VIA
 • Alle ondernemers die toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens worden geregistreerd in een nieuwe ledenlijst en nieuwe belangstellendenlijst in MailChimp.

 

Wie heeft toegang tot de programma’s waarin de gegevens van leden en belangstellenden geregistreerd zijn?

Alle leden van het bestuur: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, algemeen bestuursleden.

De bestuursleden hebben hun eigen computer en smartphone beveiligd met een wachtwoord en/of Touch ID, alle computers zijn voorzien van een virusscanner.

Toegang van bestuursleden die het bestuur verlaten wordt actief beëindigd tegelijk met uitschrijving uit het handelsregister KvK.

 

Heeft VIA een AVG-adviseur geraadpleegd?

Nee, het bestuur ziet hiervoor vanwege de aard van de activiteiten en de beperkte schaalgrootte van de vereniging geen aanleiding. Het dagelijks bestuur heeft zich verdiept in de AVG-materie, collega-ondernemers en -verenigingen geraadpleegd en waakt over de privacy van de gegevens. Vragen hierover kan je aan hen stellen.

De privacyverklaring wordt aangepast als daar aanleiding voor is. Leden en relaties worden in dat geval per e-mail op de hoogte gebracht. De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 september 2019.

Samengesteld door Annelou van Kleef (voorzitter) en Marja Koster (secretaris), 10 september 2019