VIA (Volop in Actie) is een netwerk dat is bedoeld voor actieve vrouwelijke ondernemers in Midden-Delfland. Behalve aan ondernemers biedt dit netwerk ook ruimte aan vrouwen die de leiding hebben over maatschappelijk initiatieven en vrouwen met vrije beroepen. Vrouwen met lef, die inspireren omdat ze grenzen verleggen en risico's nemen.

De doelstellingen van VIA:
  • We ondersteunen en inspireren elkaar en houden elkaar scherp op zakelijk en professioneel gebied
  • We wisselen op openlijke en vriendschappelijke wijze kennis en ervaring uit op zakelijk gebied
  • We kiezen voor professionalisering door het houden van themabijeenkomsten waarvoor professionals worden uitgenodigd
  • We gaan voor onderlinge verbondenheid in vrouwelijke waarden, creativiteit, inspiratie, zingeving, empathie, als ondernemer én als individu.

 

 

 

 

 

via-via

Netwerken is werken met rendement, investeren in sociaal kapitaal, kennis delen en creativiteit bevorderen.

Copyright © 2019. VIA Midden-Delfland, alle rechten voorbehouden.