In 2018 komen de VIA-leden bijeen op de volgende data: 

 

Datum

tijd

activiteit

Vrijdag 26 januari

18:00

Nieuwjaarsborrel, ALV en presentatie van het jaarprogramma  

Café De Pynas, ’s-Herenstraat, Maasland

Woensdag 14 februari

10:30

Koffie ochtend/ bedrijfsbezoek - t Smidshuys

Dinsdag 20 maart

16:30

Jubileumviering 10 jarig bestaan

Donderdag 12 april

19:30

Thema bijeenkomst – later meer

Donderdag 24 mei 

10:30

Koffie ochtend – B&B Rechthuis van Zouteveen

Woensdag 20 juni

18:45

Netwerkborrel – Varend - afscheid Hilde

Woensdag 29 augustus

19:00

Actieve ledenavond – later meer

Dinsdag 18 september

10:30

Koffie ochtend – locatie volgt

.. oktober

17:00

Netwerkborrel – locatie volgt

Dinsdag 27 november

19:30

Thema avond - het Nut van Netwerken

 

Leden worden enkele weken voorafgaand aan een bijeenkomst per e-mail uitgenodigd en worden geacht aanwezig te zijn. Mocht je echt niet kunnen komen, meldt je dan af per e-mail.

Bekijk de vorige bijeenkomsten van:  2017, 2016, 201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009

 
 

 

 

kunstwerk akkerleven2012

Elk kwartaal komt VIA Ondernemende Vrouwen Midden-Delfland bij elkaar. Wil je ook eens komen kijken of VIA iets voor jou is? Je bent van harte welkom op een van onze avonden! Meld je vooraf wel even per e-mail aan.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018. VIA Midden-Delfland, alle rechten voorbehouden.